Μπορεί το PRP (Platelet-rich plasma) να αντιμετωπίσει το μέλασμα (πανάδες);

Μέλασμα και θεραπείες υπερμελάγχρωσης

Το χλόασμα ή μέλασμα εμφανίζεται με μορφή σκούρων λεκέδων στο πρόσωπο και τα χέρια. Η επίδραση του ήλιου είναι γνωστή και αδιαμφισβήτητη, για τον λόγο αυτό η επιδείνωση του χλοάσματος συμβαίνει κυρίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Πολλοί άλλοι παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στην γέννηση του χλοάσματος, όπως ορμονικές αναστατώσεις (εγκυμοσύνη, αντισυλληπτικά…), φάρμακα, κληρονομικότητα, ιδιοσυγκρασία του ατόμου.

Η αυτόλογη μεσοθεραπεία (PRP) είναι μια καινοτόμος θεραπεία για τη βελτίωση της υφής και της ποιότητας του δέρματος. Γίνεται με αιμοληψία και χρησιμοποιείται υλικό από το αίμα του ίδιου του ασθενούς. Οι αυξητικοί παράγοντες που απελευθερώνονται βελτιώνουν αισθητά την υπό θεραπεία περιοχή. Έχει εξαιρετικά αποτελέσματα στο πρόσωπο, το λαιμό και άλλες περιοχές.

 Το Platelet-rich plasma (PRP) αποδείχθηκε μια πολύ αποτελεσματική θεραπεία για την αντιμετώπιση του μελάσματος σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2019 στο Journal of Cosmetic Dermatology.

Οι ερευνητές μελέτησαν 10 γυναίκες με μετρίου μέχρι και σοβαρού βαθμού μέλασμα, στις οποίες εφάρμοσαν την μέθοδο του PRP ενδοδερμικά στο μισό πρόσωπο και σκέτο φυσιολογικό ορό στο άλλο μισό. Οι γυναίκες ήταν ηλικίας 33-58 ετών και είχαν τύπο δέρματος Fitzpatrick III και IV.

Έγιναν τέσσερις συνεδρίες με μεσοδιαστήματα δύο εβδομάδων και συμπληρωματικά χρησιμοποιούσαν μόνο αντηλιακό χωρίς καμία άλλη αποχρωματική θεραπεία.
Για την αξιολόγηση του αποτελέσματος χρησιμοποιήθηκε φωτόμετρο για τρισδιάστατη ανάλυση της μελανίνης, της αιμοσφαιρίνης και την αξιολόγηση του βάθους των ρυτίδων

Βρέθηκε ότι το μέλασμα βελτιώθηκε κατά 29% στις περιοχές που εφαρμόστηκε το PRP και 9%  στις περιοχές που χρησιμοποιήθηκε  φυσιολογικός ορός.
Τα επίπεδα μελανίνης έπεσαν, αλλά στα επίπεδα αιμοσφαρίνης δεν παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολή.
Το βάθος των ρυτίδων βελτιώθηκε σημαντικά στις περιοχές που εφαρμόστηκε το PRP.
Οι ασθενείς έμειναν πολύ και πάρα πολύ ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα στο μισό του προσώπου που εφαρμόστηκε το PRP.

Ως ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρθηκαν εκχυμώσεις (μελανιές) οι οποίες υποχώρησαν λίγες μέρες μετά τη θεραπεία.

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι το PRP μπορεί να έχει πολύ καλά αποτελέσματα στην βελτίωση του μελάσματος (πανάδες), μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες, κάτι το οποίο υποστηρίζεται και από προηγούμενες μελέτες.
Για παράδειγμα το 2014 σε άλλο ερευνητικό κέντρο στην Τουρκία παρατηρήθηκε βελτίωση του μελάσματος μέχρι και κατά 80%.

Tags :
PRP, Αισθητική Δερματολογία, Μέλασμα
Share :