Το δέρμα στην πόλη γερνάει πιο γρήγορα

Όλοι οι κάτοικοι των πόλεων, παρατηρούμε τη σκόνη που μαζεύεται στην επιφάνεια των αυτοκινήτων όταν αυτά έχουν καιρό να πλυθούν. Σκεφτείτε ότι το δέρμα μας είναι ακριβώς στον ίδιο βαθμό εκτεθειμένο. Πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν, ότι η μόλυνση των πόλεων βλάπτει το δέρμα μας ακριβώς το ίδιο όσο και το τσιγάρο. Μπορούμε να κάνουμε κάτι γιαυτό; […]